x

Kopgroep Gelderland

Duurzaamheid
In samenwerking met

Kopgroep Gelderland

Sport- en met name topsportevenementen hebben een enorm bereik en bieden zo de mogelijkheid om verduurzaming verder onder de aandacht te brengen van jong en oud. De provincie Gelderland is al langer op meerdere fronten actief om de Nederlandse klimaatdoelen te halen. En de Gelderse topsportevenementen dragen hier graag aan bij. Op 7 april 2022 verbonden 5 jaarlijks terugkerende Gelderse sportevenementen zich aan een 3-jarig traject om, onder begeleiding van More2Win en Copper8, hun sportevenement verder te verduurzamen.

Aanleiding

De organisaties van het NK Atletiek, het WK Jonge Dressuurpaarden, de World Cup BMX, de NN Zevenheuvelenloop en het NK Baanwielrennen kwamen op donderdag 7 april 2022 voor het eerst bij elkaar op Papendal in Arnhem. Ze doen elk op hun eigen manier al veel aan duurzaamheid. Zo stapte de Zevenheuvelenloop over van plastic bekers naar drankzakjes van zeewier. En op Papendal kiezen ze tijdens het World Cup BMX voor duurzaam vervoer en duurzame voeding.


Inhoud programma

De evenementen vormen samen een kopgroep. “Het is onze bedoeling om deze 5 sportevenementen regelmatig bij elkaar te laten komen”, aldus sport gedeputeerde Jan Markink. “Om ervaringen uit te wisselen en van elkaars kennis te leren.” Per evenement wordt een plan gemaakt om het evenement duurzamer te organiseren. Daarnaast worden gezamenlijke kennissessies georganiseerd over de belangrijkste duurzaamheidsthema’s bij evenementen, zoals energieverbruik, afvalscheiding en mobiliteit. “Sportevenementen hebben ook een groot bereik door de vele deelnemers en toeschouwers die er komen. Door het goede voorbeeld te geven kunnen zij jong en oud inspireren om in het dagelijks leven ook duurzamere keuzes te maken”, aldus Markink. De voortgang en ervaringen worden vervolgens uitgewisseld met andere Gelderse sportevenementen. Jan Markink: “Zo maken we deze evenementen enthousiast en gaan ook zij mee in de verduurzamingsambities.”


Impactmodel

Het impactmodel dat de 5 sportevenementen gebruiken om hun CO2- en grondstoffenvoetafdruk in beeld te brengen, vormt de basis voor een landelijke standaard om de duurzaamheid van sportevenementen te meten. Deze wordt ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en door More2Win, Copper8 en Royal Haskoning toepasbaar gemaakt voor sportevenementen. Andere partners bij wie we dit footprint model gaan toepassen zijn onder andere de KNVB, Johan Cruijff Arena, TIG Sports en provincie Noord-Brabant.


Vergelijkbare aanpak bij Brabantse sportevenementen

Ook 5 grote Brabantse sportevenementen hebben zich aangesloten bij de ‘kopgroep-overeenkomst’ om zich te verduurzamen. Alle ervaringen samen leveren waardevolle input op om de gehele (inter)nationale sportwereld te inspireren en aan te zetten tot verduurzaming.