x

Kopgroep Brabant

Duurzaamheid
In samenwerking met

Kopgroep Brabant

Sportevenementen en duurzaamheid zijn sterk met elkaar verbonden. Zo ervaren evenementen bijvoorbeeld steeds vaker de negatieve gevolgen van klimaatverandering, zoals het sporten in steeds extremere weersomstandigheden. Daarom slaan de Provincie Noord-Brabant en vijf topsportevenementen de handen ineen om meer aandacht te vragen voor duurzaamheid in de sport en ervoor te zorgen dat deze evenementen zo duurzaam mogelijk georganiseerd worden. More2Win begeleidt deze evenementen samen met Copper8 en Green Leisure Group in een 3-jarig traject.

Aanleiding

Sportevenementen hebben een enorm bereik en bieden zo de mogelijkheid om duurzaamheid onder de aandacht te brengen van jong en oud. Op dit moment kunnen er weer grootschalige evenementen worden georganiseerd. Een goed moment voor actie dus! Op 1 juli 2022 verbonden vijf jaarlijks terugkerende Brabantse topsportevenementen, Libema Open, The Dutch Masters, ASML Marathon Eindhoven, Grote prijs Adrie van der Poel en de KNZB met de Eindhoven Qualification Meet zich aan een driejarig ‘kopgroep’-traject om hun sportevenement verder te verduurzamen. In dat traject leren ze met elkaar hoe ze hun eigen evenement verder kunnen verduurzamen, maar ook hoe ze hun deelnemers en bezoekers kunnen inspireren hetzelfde te gaan doen.


Inhoud programma

De evenementen doen elk op hun eigen manier al veel aan duurzaamheid. Zo heeft de Grote prijs Adrie van der Poel een ECO team van studenten ingezet die het terrein schoon houden. De evenementen krijgen in het driejarig traject ondersteuning van experts op het gebied van sport en duurzaamheid: More2Win, Copper8 en Green Leisure Group. Per evenement wordt een meting gedaan om te kijken wat de ‘footprint’ van een evenement nu is en wordt een reductieplan opgesteld om het evenement duurzamer te gaan organiseren. Daarnaast worden gezamenlijke kennis- en inspiratiesessies georganiseerd over de belangrijkste duurzaamheidsthema’s bij evenementen, zoals energieverbruik, afvalscheiding en mobiliteit. Naast dat sportevenementen zelf het goede voorbeeld moeten geven, hebben ze ook een groot bereik door de vele deelnemers en toeschouwers die er komen.

“Het is goed en belangrijk dat sportevenementen zelf het goede voorbeeld geven en daarmee ook de vele deelnemers en toeschouwers meekrijgen in de duurzaamheidstransitie. De opgebouwde kennis en ervaringen van deze kopgroep worden vervolgens gebruikt om ook andere sportevenementen in Brabant te inspireren hiermee aan de slag te gaan. Zo wordt onze provincie fijner en leuker om te wonen, werken en te recreëren. Met andere woorden: Brabant sterker door sport.” - Sport-gedeputeerde Stijn Smeulders


Waar staan we nu?

In de eerste fase van het traject zijn we vooral bezig geweest met kennisdeling op alle thema's. Tijdens de verschillende kennissessies zijn we onder andere thema's als mobiliteit, energie, catering en materialen ingedoken om te delen waar je allemaal aan kunt denken bij het reduceren van je voetafdruk. Daarnaast zijn bijna alle evenementen bezig geweest met het uitvoeren van een 0-meting op hun CO2-voetafdruk. De resultaten die daaruit komen worden gebruikt om aan de slag te gaan met reduceren. Daarom is het nu ook tijd om een volgende stap te zetten. In de volgende fase gaan we steeds meer inzetten op actie: wat kun je concreet doen? Waar kunnen de kopgroepleden eventueel samen op inzetten? We gaan bijvoorbeeld aan de slag aan de hand van concrete casussen van de evenementen zelf. Alles wat we nu leren nemen we ook mee in de blauwdruk voor alle sportevenementen in de regio. Op naar zo duurzaam mogelijke sportevenementen in Brabant!


Vergelijkbare aanpak bij Gelderse sportevenementen

Eerder dit jaar startte in Gelderland een vergelijkbaar traject met 5 Gelderse sportevenementen. Alle ervaringen samen leveren waardevolle input op om de gehele (inter)nationale sportwereld te inspireren en aan te zetten tot verduurzaming.