x

Meer kinderen, vaker op de fiets - La Vuelta Holanda fietsstimuleringsprogramma 2022

Veiligheid
In samenwerking met

La Vuelta Holanda fietsstimuleringsprogramma 2022

In de zomer van 2022 komt de start van de Spaanse wielerronde ‘La Vuelta’ naar Nederland. Dit biedt een uitstekend podium om meer schoolgaande kinderen op de fiets te krijgen. Voorafgaand aan de La Vuelta hebben More2Win, de La Vuelta Holanda, Ons Brabant Fietst en het BrabantSport Fonds de handen ineen geslagen voor een fietsstimuleringsprogramma voor de bovenbouw van Brabantse basisscholen ten behoeve van fietsstimulering, gekoppeld aan de fietsveiligheid van ieder schoolgaand kind.

Aanleiding

Kinderen worden steeds vaker door hun ouders naar school gebracht in plaats van dat zij met de fiets naar school gaan. Deze constatering gaat hand-in-hand met het beweegprobleem dat bij kinderen in Nederland heerst. Er is te zien dat kinderen een belangrijke risicogroep zijn voor overgewicht. Ongeveer 44% van de kinderen tussen de 4 en 12 jaar voldoet niet aan de dagelijkse beweegnorm. Ook hebben ruim 1 op de 9 Nederlandse kinderen geen fiets. Met de start van de grote wielerronde La Vuelta, was dit hét moment om deze maatschappelijke uitdagingen te adresseren en om te proberen de jonge kinderen weer terug op de fiets te krijgen.


Inhoud programma

Het programma bestond uit 3 lesdagen waarbij elke lesdag uit een theorie- en praktijkonderdeel bestond. De scholieren werden opgeroepen om tijdens het programma zo veel mogelijk met de fiets naar school te komen. Kinderen die niet beschikte over een fiets konden deze via Stichting Leergeld ontvangen om zo het fietsbezit te stimuleren. Tijdens de lessen stonden thema’s zoals fietskennis, fietsplezier, fietsvaardigheid en fietsveiligheid centraal.

Resultaten

Tijdens het programma zijn er 10 basisscholen in Brabant bezocht en hebben 626 kinderen uit groep 7 en 8 meegedaan aan de lessen en clinics. Met het programma zijn er 2946 extra beweegminuten gerealiseerd onder de kinderen. Bij aanvang van het programma fietste 34% van de deelnemende kinderen niet naar school. In de laatste week van het programma is 69% van de inactieve kinderen minstens 1 keer of vaker naar school gefietst. Daarnaast zijn er 21 fietsen uitgedeeld aan kinderen die niet in het bezit waren van een fiets door Stichting Leergeld.

Bekijk hier de factsheet van de impactrapportage.

Samenwerkingen

Verder werkte More2Win ook samen met het BrabantSport Fonds. “Het fonds is voor ons een zeer welkome startfinanciering zodat het project in deze vorm kon starten. Dit soort financiering stelt ons in staat om ook de impact beter en gerichter te monitoren en delen met geïnteresseerde partijen. Met als resultaat dat we dit soort projecten structureel kunnen laten plaatsvinden.”

Marieke Maas, fondsmanager van het BrabantSport Fonds, vertelde het volgende over de samenwerking: “Het project ‘meer kinderen op de fiets’ is een mooi en duurzaam initiatief om minimaal 1000 kinderen (en ook ouders) te inspireren met het plezier van fietsen en daarmee het belang van bewegen. Het zou fantastisch zijn als alle deelnemers straks standaard op de fiets stappen als ze naar school gaan of naar vriendjes/vriendinnetjes. Op deze manier dragen we vanuit het BrabantSport Fonds bij aan een gelukkiger en daarmee sterker Brabant door sport.”


Toekomst

Een direct vervolg van dit programma in aanloop van La Vuelta Holanda 2022, is de uitrol van het programma bij het WK Veldrijden 2023 in Hoogerheide. Het WK Veldrijden op 3 februari was de start van een nieuw programma om 200 extra kinderen structureel op de fiets te krijgen. Onder andere Lars Boom was aanwezig bij deze sportieve middag voor de basisschoolkinderen, waarna de 4 deelnemende scholen tot april het reguliere programma doorlopen hebben. Zo blijft het in de toekomst een geschikt programma om het platform van toekomstige (wieler)evenementen te gebruiken om meer kinderen op de fiets te krijgen.