x

Nieuwe vriendschappen dankzij EK Petanque 2022

Eenzaamheid
In samenwerking met

EK Petanque 2022 's-Hertogenbosch

De Europese Kampioenschappen Petanque werden in 2022 gehouden in ’s-Hertogenbosch. Een gezamenlijk bid van de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB), de gemeente ’s-Hertogenbosch, BrabantSport, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NOC*NSF, More2Win en sportevenementenbureau Team TOC werd door de Europese petanquefederatie Confédération Européenne de Pétanque (CEP) verkozen boven een bid uit Spanje.

Aanleiding

Heel belangrijk is bovendien de maatschappelijke spin-off van het evenement. Dit evenement biedt geweldige kansen om maatschappelijke impact te maken. Jeu de boules leent zich bij uitstek voor het terugdringen van eenzaamheid en het vergroten van de sociale cohesie in diverse wijken. Eén van de doelstellingen van de Europese Kampioenschappen Petanque 2022 is dan ook om eenzaamheid met name onder ouderen terug te dringen.


Inhoud Programma

In de zomer van 2021 draaide More2Win samen met Team TOC in ’s-Hertogenbosch pilots van het project "Nieuwe Vriendschappen", met positieve resultaten. In de maanden voor het EK in 2022 werd het programma in vijf andere Brabantse steden uitgerold. In ‘s-Hertogenbosch, Tilburg, Breda, Roosendaal, Helmond en Eindhoven werden in verschillende wijken wijktoernooien georganiseerd, met een finaledag op de wedstrijdbanen van het EK Petanque op de Parade.

Tijdens de wijktoernooien draaide het vooral om plezier en het ontmoeten van nieuwe mensen. De 3 deelnemers die in hun stad het beste resultaat behaalden, mochten deelnemen aan de finaledag in ’s-Hertogenbosch. Daarbij kon er gerekend worden op steun vanuit de overige deelnemers uit de wijktoernooien, een aantal waren zelfs in grote getallen aanwezig om hun nieuwe vrienden aan te moedigen.

Resultaten

In totaal schreven 241 deelnemers zich vooraf in voor de wijktoernooien, maar het was ook mogelijk om je ter plekke in te schrijven en mee te doen. Zo kwam tijdens één van de wijktoernooien een man tijdens zijn pauze een kijkje nemen bij de jeu de boules banen. Toen hem werd gevraagd of hij interesse had om mee te doen, heeft hij zelfs zo lang meegespeeld dat zijn baas hem belde met de vraag of hij al bij zijn volgende klant was. Hij is de week erop weer langsgekomen en heeft weer meegespeeld.

Ongeveer de helft van de deelnemers die zich vóór de wijktoernooien eenzaam hebben gevoeld, voelden zich door de Brabantse Boules minder eenzaam. Ongeveer 40% van de deelnemers gaf aan dat zij door de wijktoernooien daadwerkelijk nieuwe vriendschappen hebben gemaakt. Zo liet Thea aan Omroep Brabant weten dat zij een groep petanque vrienden heeft overgehouden aan het toernooi, waarmee zij nog steeds elke week samenkomt om te boulen.

Daarnaast is gemonitord hoeveel stappen er werden gezet tijdens de wijktoernooien. In totaal waren dit 1.220.443 stappen, wat neerkomt op ongeveer 8.000 stappen per persoon. Ten slotte heeft bijna de helft van de deelnemers aangegeven lid te willen worden van een vereniging.


Verdere uitrol

Het project heeft een positief effect op het terugdringen van eenzaamheid, vooral onder ouderen. Het programma "Nieuwe Vriendschappen" is in beeld bij geïnteresseerde organisaties die dit project mogelijk uit willen voeren in andere steden. Zo startte op 1 september 2022 "Noordkop Boules" op drie locaties in de gemeenten Den Helder, Schagen en Hollands Kroon.

Het EK Petanque ligt inmiddels achter ons, maar het maatschappelijk programma ontwikkelt zich door. Brabantse Boules is omgedoopt tot “Boules in je Buurt”, zodat het programma in heel Nederland uitgezet kan worden. Na een aantal wijzigingen in het programma (o.a. het competitieve element is uit het draaiboek gehaald) zijn diverse (nieuwe) gemeenten op dit moment gestart met de voorbereiding en uitvoering van Boules in je Buurt. Centraal staat nog steeds het terugdringen van gevoelens van eenzaamheid onder inwoners én het bevorderen van de sociale cohesie in de wijk.

Ben je nieuwsgierig wat het programma precies inhoudt of wil je deelnemen als gemeente? Dat kan! Neem dan contact op met Anke Collart, anke@more2win.com voor meer informatie.