x

Samen met NOC*NSF de maatschappelijke waarde van topsport vergroten

Olympisch
In samenwerking met

Samen met NOC*NSF de maatschappelijke waarde van topsport vergroten

De Nederlandse topsport presteert mondiaal gezien goed. TeamNL realiseert een recordaantal medailles in een groot aantal sporten. In de huidige maatschappij zijn echter niet alleen de prestaties, maar ook de maatschappelijke waarde van deze prestaties van belang. Wat betekent topsport voor de Nederlandse samenleving? En hoe kunnen we die waarde beter zichtbaar maken? In opdracht van NOC*NSF helpt More2Win om meer grip te krijgen op dit onderwerp en gerichter te kunnen gaan sturen op het vergroten van die maatschappelijke waarde die topsport heeft.

Olympic Moves, de Gezonde Generatie, een topsporter voor de klas. Het zijn prachtige, maar soms versnipperde initiatieven waarin topsport al ingezet wordt om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke thema’s zoals het tegengaan van beweegarmoede onder kinderen. Maar de potentie om van betekenis te kunnen zijn voor de maatschappij is vele malen groter. Binnen het zesde deelakkoord van het Sportakkoord, Topsport die inspireert, is de ambitie geformuleerd om hier actief op in te gaan zetten. NOC*NSF heeft More2Win gevraagd om ze hierbij te ondersteunen en reageert hiermee op de roep vanuit de maatschappij en overheid om de maatschappelijke waarde van topsport te vergroten en zichtbaar te maken.

In dit traject begeleiden we NOC*NSF om dit onderwerp beter in kaart te brengen. We laten zien hoe hier vanuit de literatuur naar wordt gekeken, wat we kunnen leren van de aanpak van andere landen én wat er vanuit de Nederlandse topsport op dit moment al gebeurt om de waarde van topsport te vergroten. Dit levert een duidelijk beeld op wat de maatschappelijke betekenis van topsport is, hoe we er op dit moment voor staan en hoe we hier in de toekomst veel gerichter op kunnen gaan sturen.

NOC*NSF verwacht de resultaten van deze zoektocht in het voorjaar van 2021 te kunnen delen. Een belangrijke stap om de rol van topsport in de maatschappij nog beter te verankeren.

We winnen veel met sport.....maar er valt nog een wereld meer te winnen.