x

NIEUWE VRIENDSCHAPPEN DOOR EK PETANQUE 2022

11 maart 2021

Vorige zomer heeft More2Win de officiële toezegging gekregen om als maatschappelijk partner aan de slag de gaan voor de Europese Kampioenschappen Petanque 2022. De afgelopen maanden hebben we aan de voorbereiding en financiering van het programma gewerkt. Met de succesvolle aanvraag bij het net gelanceerde BrabantSport Fonds maken we een vliegende start met het traject. Komende maanden staan in het teken van het opstarten van een pilot deze zomer waarin we het concept gaan toetsen.

De EK Petanque worden in de zomer 2022 gehouden in ’s-Hertogenbosch. Het evenement, de sport en de plek geven aanleiding om een nijpend maatschappelijk vraagstuk aan te pakken: groeiende eenzaamheid en beperkte sociale contacten, vooral onder ouderen. De coronacrisis heeft deze problematiek alleen maar versterkt en vele kwetsbare ouderen lijden hieronder. Jeu de boules, bij uitstek een sociale en kleinschalige activiteit, wordt in dit maatschappelijke programma het centrale middel om mensen samen te brengen. Om via plezier en beweging nieuwe contacten te leggen en deze duurzaam te borgen op de plekken waar die het belangrijkste zijn: in de wijken van Brabantse steden.

We werken in deze opdracht samen met onder andere het Ministerie van VWS, gemeente ’s-Hertogenbosch, BrabantSport, de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB), Pétanque Union Bois le Duc en Team TOC.

Proef 2021

In de zomer van 2021 gaat More2Win samen met Team TOC en de gemeente 's-Hertogenbosch verschillende wijktoernooien draaien. De pilots zullen plaatsvinden in vier verschillende wijken in de Bossche stad, waaronder: Graafsewijk, Schutskamp, Zuid en centrum Hondsberg (Rosmalen). De wijktoernooien vinden plaats in de maand juni, waarna het finalemoment op de Parade in ’s-Hertogenbosch plaats vindt.

Uitrol in 2022

Met de lessons learned zullen in 2022 in meerdere Brabantse steden wijktoernooien plaatsvinden. In de weken voorafgaand aan de EK Petanque organiseert More2Win verschillende kleinschalige jeu de boules toernooien (Bossche Boules) in de wijken. Jong, oud, heel sportief, minder sportief, kwetsbaar, minder kwetsbaar. Iedereen in de wijk kan meedoen! Jeu de boules is een laagdrempelige sport en voor iedereen geschikt. In vele wijken liggen al vaste jeu de boules baantjes die zo gebruikt kunnen worden. Door middel van deze activiteiten willen we bestaande vriendschappen in de wijk versterken, maar vooral ook nieuwe vriendschappen laten ontstaan. De winnaars van de wijktoernooien mogen tijdens de EK Petanque hun finales op het grote podium van De Parade in ‘s-Hertogenbosch spelen.

BrabantSport Fonds gelanceerd

BrabantSport Fonds

Mede dankzij het BrabantSport Fonds wordt het mogelijk gemaakt om de Bossche Boules in de wijken van de overige Brabantse (B5) steden te organiseren. Door gebruik te maken van bestaande structuren van buurtmedewerkers tijdens de wijktoernooien, zoals buurtsportcoaches, houden we er rekening mee dat het Bossche Boules toernooi ook na de EK Petanque 2022 jaarlijks zal blijven terugkeren.

Hiermee draagt het evenement bij aan een inclusief en vitaal Brabant: samen sterker door sport. Het BrabantSport Fonds heeft de ambitie om Brabant gelukkiger te maken door sport te koppelen aan maatschappelijke vraagstukken. Het fonds is een unieke samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant en het Brabantse bedrijfsleven.

Meer weten over het BrabantSport Fonds? Bekijk de video hieronder of bezoek brabantsportfonds.nl.