x

More2Win helpt bij creëren duurzame standaard European Para Championships

European Para Championships

De missie van European Para Championships is het creëren van een nieuwe standaard voor Paralympische sporten wereldwijd. Het evenement moet mensen inspireren om in beweging te komen en te gaan sporten. Het evenement is niet eenmalig, maar krijgt een vaste plaats op de Europese sportkalender. Naast de organisatie van het evenement in 2023, wordt een concept gebouwd dat dient als solide basis voor continuïteit richting 2027, 2031 en verder. Het is daarom ook vanzelfsprekend dat het een toekomstbestendig sportevenement wordt. Er wordt nagedacht over de impact die het evenement heeft op de planeet, ook daarmee wordt een nieuwe standaard neergezet. Als More2Win zijn we dan ook trots dat we hier een bijdrage aan mogen leveren.

De afgelopen maanden hebben we als More2Win de organisatie van de European Para Championships van advies voorzien op het gebied van duurzaamheid. Om een nieuwe standaard neer te zetten als toekomstbestendig sportevenement kan een duurzaamheidsmanager niet ontbreken.

Sportevenementen dragen in zijn algemeenheid bij aan klimaatverandering. Topsporters, fans en genodigden vliegen in veel gevallen de wereld over om te genieten van sport. Daarbij maken ze onder andere gebruik van tijdelijke accommodaties, verbruiken ze veel energie en produceren ze niet-herbruikbaar afval.

Een zo duurzaam mogelijk topsportevenement

De organisatie van de European Para Championships heeft zich als doel gesteld om een zo duurzaam mogelijk evenement neer te zetten. Onderdeel van ons advies was het opstellen van reductieplannen voor de verschillende onderdelen van de organisatie. In deze reductieplannen hebben we vooral gekeken naar welke weloverwogen keuzes de organisatie kan maken voor de 2023 editie. Het is natuurlijk nog niet mogelijk om alle keuzes duurzaam te maken, zo zijn er bijvoorbeeld nog niet voldoende elektrische taxibusjes beschikbaar die rolstoelen kunnen vervoeren. Richting toekomstige edities heeft de organisatie van de European Para Championships wel het streven om een volledig duurzaam evenement neer te zetten.

Maar ook in 2023 worden er al veel maatregelen genomen, denk hierbij aan:

  • Een zo duurzaam en gezond mogelijke catering met plantaardige en vegetarische opties;

  • Een volledig plantaardig VIP-diner tijdens de openingsceremonie om een standaard neer te zetten;

  • Een samenwerking met RET waardoor medewerkers, vrijwilligers, atleten en begeleiders gratis met het openbaar vervoer door Rotterdam kunnen reizen;

  • Stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer bij bezoekers door een gratis kopje koffie of thee aan te bieden zodra mensen met het OV komen;

  • Na het evenement de ingekochte materialen zoveel mogelijk een nieuwe bestemming te geven zodat ze hergebruikt of upcycled kunnen worden;

  • De overgebleven kleding van crew en vrijwilligers wordt gedoneerd aan de sportspullenbank (www.sportspullenbank.nl) voor een tweede leven;

  • Bij de inkoop van merchandise en promotiematerialen alleen kiezen voor items die echt een functie hebben;

  • Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van netstroom en als dit niet haalbaar is zet de organisatie battery-packs in, in plaats van dieselaggregaten;

  • Richting de lange termijn worden de mogelijke organisatoren van een volgende editie gestimuleerd om nog meer stappen te zetten op dit thema.

Lange-termijn impact

Duurzaamheid is niet iets wat je even doet en daarom zijn we vanuit More2Win blij dat de European Para Championships vast onderdeel worden van de topsportkalender. Een onderdeel van ons advies is om samen met alle teams van de organisatie te werken aan een lange-termijn strategie op duurzaamheid. De editie van 2023 is enorm leerzaam, samen met de organisatie kijken we wat wel en niet werkt en hoe dat richting 2027 en verder beter kan. Alle adviezen en tips hieruit worden meegegeven aan de volgende host-city. Daarnaast halen we samen met de organisatie en Ahoy data op om na afloop van het evenement een CO2-voetafdrukmeting te kunnen doen, om zo meer inzicht te krijgen en beter te kunnen sturen.

Samenwerken om het voor elkaar te krijgen

Een duurzaam sportevenement neerzetten kun je niet alleen. Daar zijn alle betrokkenen bij nodig, van bezoekers tot atleten en van leveranciers tot hotelpartners. Op veel aspecten, zoals de mobiliteitskeuze van bezoekers en atleten, heb je als organisatie van de European Para Championships alleen indirecte invloed. Het is dan ook belangrijk om in gesprek te gaan met verschillende betrokkenen om te onderzoeken iedereen kan bijdragen.

Wat de wereld van topsport uniek maakt is het netwerk, maar ook het wereldwijde podium. Twee derde van de wereldbevolking is fan van een atleet, club of competitie. Geen enkele andere sector heeft wereldwijd een vergelijkbaar groot podium om een duurzame boodschap te verspreiden. Dit is van onschatbare waarde voor de impact die we gezamenlijk willen maken, op korte en lange termijn.

Ideeën of vragen over duurzaamheid bij de European Para Championships?
Neem dan contact op met: loes@europeanparachampionships.com

More2Win en duurzaamheid bij European Para Championships