x

La Vuelta Holanda programma ‘Meer kinderen op de fiets’ succesvol van start

Nog 100 dagen tot La Vuelta Holanda

Kinderen belanden steeds vaker op de achterbank in plaats van dat ze de fiets pakken om bijvoorbeeld naar school te gaan. Deze constatering gaat hand-in-hand met het beweegprobleem dat bij kinderen in Nederland heerst. Aan de andere kant zet Nederlandse overheid, de provincies en gemeenten sterk in om internationale fietsevenementen in ons land te organiseren. Zoals deze zomer wederom de start van een grote wielerronde La Vuelta. Met het grote podium dat deze internationale topsportevenementen bieden is dit meer dan genoeg redenen om hier werk van te maken en om te proberen deze kinderen weer terug op de fiets te krijgen.

Totstandkoming

Rik Jansen, programmamanager van het project ‘Meer kinderen op de fiets’: “het project speelt al langere tijd en het onderwerp leeft binnen More2Win. “In 2020 zou eigenlijk de La Vuelta door Brabant komen. Die is toen uitgesteld naar 2022. In deze tussenperiode hebben we verschillende fietsstimuleringsprogramma’s georganiseerd vanuit More2Win, met als beweegreden het gebrek aan fietsvaardigheid, fietskennis, fietsbezit, fietsveiligheid onder deze doelgroep én het gebrek aan voldoende beweging binnen de doelgroep kinderen. Vanuit voorgaande fietsstimuleringsprogramma’s hebben we veel geleerd en die lessen nemen we mee bij dit project.”

Hoge impact creëren

Op de vraag hoe de planning van het project eruit ziet geeft Rik aan: “We bezoeken deze maanden 1000 kinderen uit groepen 7 & 8 op vier verschillende gemeenten, verdeeld over tien basisscholen in Brabant. Deze scholen bezoeken we drie keer voor lessen en clinics. In aanloop naar de start van La Vuelta wordt een grote finaledag georganiseerd, een feestelijk einde van het programma voor de leerlingen. In vergelijking met andere projecten hebben we nu heel bewust een keus gemaakt om een relatief kleinere groep kinderen te bezoeken en ze zodoende vaker te bereiken. Zo zorgen we ervoor dat deze kinderen vaker bezig zijn met fietsvaardigheid en fietskennis. Om zo de kans op duurzame gedragsverandering te vergroten.”

Fietsen uitdelen met Stichting Leergeld

Een van de mooiste onderdelen van het programma is klein, maar heeft een grote impact. Onderzoek wijst uit dat er in ons fietsland stiekem veel kinderen geen fiets in bezit hebben. Bijvoorbeeld door (verborgen) armoede of vluchtelingen waarvan de ouders opgegroeid zijn in een land zonder fietscultuur. Daarom is binnen dit programma de samenwerking gezocht met Stichting Leergeld om alle kinderen die geen fiets bezitten vanaf de start van het programma te voorzien van een fiets. Zo zijn er direct op de eerste programmadagen al meerdere fietsen overhandigd.

Rol van het BrabantSport Fonds

Zo enthousiast als More2Win is over het project, zo enthousiast zijn wij ook over de samenwerking met het BrabantSport Fonds. “Het fonds is voor ons een zeer welkome startfinanciering zodat het project in deze vorm kon starten. Dit soort financiering stelt ons in staat om ook de impact beter en gerichter te monitoren en delen met geïnteresseerde partijen. Met als resultaat dat we dit soort projecten structureel kunnen laten plaatsvinden.”

Hoe kijkt het BrabantSport Fonds tegen de samenwerking aan? We vroegen het aan Marieke Maas, fondsmanager van het BrabantSport Fonds: “Het project ‘meer kinderen op de fiets’ is een mooi en duurzaam initiatief om minimaal 1000 kinderen (en ook ouders) te inspireren met het plezier van fietsen en daarmee het belang van bewegen. Het zou fantastisch zijn als alle deelnemers straks standaard op de fiets stappen als ze naar school gaan of naar vriendjes/vriendinnetjes. Op deze manier dragen we vanuit het BrabantSport Fonds bij aan een gelukkiger en daarmee sterker Brabant door sport.”

De eerste resultaten laten succes zien

Begin maart zijn de eerste scholen begonnen met de lessen en clinics. De eerste resultaten laten zien dat fietskennis daadwerkelijk verhoogd wordt (van gemiddeld 5,5 naar 8,5), dat de vaardigheden toenemen en vooral het aantal beweegminuten op de fiets in de periode na de clinics significant toenemen. Een volledige impactmeting en de aanbevelingen voor vervolg worden na de zomer gedeeld.