x

WISE - De maatschappelijke waarde van topsport

EEN AANPAK

Er is groeiende aandacht voor de maatschappelijke waarde van topsport. Hoe die maatschappelijke waarde maximaal te benutten is doorgaans nog niet altijd duidelijk. Daarom ontwikkelen wij een praktische aanpak om hiermee concreet aan de slag te gaan.

Dat is de WISE aanpak; een toolkit voor gemeenten en sportorganisaties en sportbonden, maar ook goed te gebruiken voor sponsoren en zelfs individuele topsporters.

We gaan uit van vier verschillende hoofdwaarden;

  • Wellbeing / Welzijn en gezondheid
  • Inclusivity / Inclusiviteit en rechtvaardigheid
  • Sustainability / Duurzaamheid en toekomstgericht
  • Economic / Economische ontwikkeling

De toolkit bestaat uit een aantal onderdelen; het kansen-canvas (zie afbeelding), relevante cases, een stappenplan en een dashboard om te meten hoe aan de verschillende waarden wordt bijgedragen.

Toepassingen van de WISE toolkit zijn;

Een gemeente die een topsportevenement ‘binnenhaalt’ krijgt vroegtijdig inzicht waar het evenement bestaand beleid en programma’s binnen de gemeente kan versterken.

Denk aan: een wielerevenement inzetten om fietsstimulering te versterken. Of een voetbalevenement dat wordt benut om meer aandacht te vragen voor kansengelijkheid. Een groot evenement dat investeringen in de infrastructuur of ruimtelijke ordening kan versnellen (denk aan OS Barcelona).

Een sportorganisatie die zijn maatschappelijke positie wil verdiepen of verbreden.

Denk aan: een voetbalclub die zich meer wil richten op gezonde voeding.

Een sportbond die het kan gebruiken om maatschappelijke partnerships invulling te geven.

Denk aan: een partnership dat zich richt op de empowerment van meisjes.

Een topsporter die zich meer maatschappelijk wil inzetten gebruikt dit als vertrekpunt

Denk aan: een zwemmer of zeiler die zich wil inzetten voor schoner water of een rol wil spelen bij het enthousiasmeren van jeugd.

De WISE-methode is een samenwerking tussen Horizons en More2Win. Graag verzamelen we zoveel mogelijk feedback, dus reacties meer dan welkom.

We starten met enkele projecten waar we de WISE methodiek hanteren. Mocht je interesse hebben om hierover meer te weten neem dan contact op met Michiel van Rijn van Alkemade of met Vincent Luyendijk.

Downloads

Download Canvas (A3) voor eigen gebruik