x

Versnellingsprogramma duurzame & circulaire sportevenementen van start

3 maart 2022

De urgentie om klimaatproblemen aan te pakken wordt met de dag groter. Het is nu tijd voor actie! Daarom gaat de sport voorop om de Nederlandse klimaatdoelen te halen. Dit gaat gebeuren door sportevenementen in de komende 10 jaar volledig te verduurzamen. Om dit te bereiken gaan we voor de komende jaren een concreet stappenplan maken. Sportevenementen hebben een enorm bereik, daarom ligt daar een kans om verduurzaming aan te jagen. Sportevenementen kunnen zo jong en oud inspireren om duurzamere keuzes te gaan maken in het dagelijks leven.

Het programma duurzame & circulaire sportevenementen van VWS biedt het netwerk en een platform om kennis en ‘best practices’ te delen. Ook biedt het de tools om de ‘ecologische footprint’ van sportevenementen te meten en omlaag te brengen.

Dit doen we door:

  • Het organiseren van netwerkbijeenkomsten waar kennis wordt gedeeld, voortgang wordt gemeten en een podium wordt geboden voor duurzame initiatieven en oplossingen.

  • Het gebruik van een online omgeving met bruikbare en inspirerende voorbeelden, dit vormt een digitale toolbox en platform voor duurzame initiatieven en innovaties.

  • Een te ontwikkelen monitor die de circulariteit en duurzaamheid van sportevenementen meet, te beginnen met topsportevenementen.

  • Het aanjagen van verduurzaming van sportevenementen door te helpen met gegevens verzamelen, een stappenplan te maken, inzicht verschaffen en duurzame oplossingen aan te dragen. Waar oplossingen niet in de markt vinden zijn zullen we initiatief nemen om pilotprojecten op te zetten of duurzame innovaties aan te jagen.

Door het programma zullen we ook duurzame pilot projecten aanjagen en kennis over duurzame innovaties en oplossingen breed beschikbaar stellen.

Thema's

Nederland heeft veel kennis en innovaties ‘in huis’ maar sommige zaken dienen integraal met overheid of lokale overheid georganiseerd te worden. Andere kennis ligt voor het oprapen bij andere sectoren. Het versnellingsprogramma zal diverse partijen bij elkaar brengen. Zo werkt het versnellingsprogramma al samen met de Green Deal Circulaire Festivals en de Routekaart verduurzaming sport om kennis uit te wisselen. Door gelijke meetinstrumenten te ontwikkelen en thema’s te monitoren kunnen we resultaten te vergelijken en van elkaar leren. Thema’s waar we aan werken zijn:

  • Mobiliteit en transport

  • “Food en beverages”

  • Energie

  • Water

  • Plastics en grondstoffen

De rol van More2Win

More2win is een van de inhoudelijk partners in het versnellingsprogramma. Samen met Copper8 en Royal Haskoning ontwikkelen we een footprint model specifiek voor sportevenementen. En testen we die bij een serie sportevenementen dit jaar om de bugs eruit te halen en het model verder te optimaliseren. Daarnaast brengen wij op de verschillende onderdelen van het Versnellingsprogramma onze kennis en expertise van de sportwereld én de toepassing van duurzaamheid samen.

voor wie?

Het programma richt zich in eerste instantie op de topsportevenementen maar is er voor iedereen die wil bijdragen aan het verduurzamen van sportevenementen. We doen het voor sportbonden, evenementenorganisatoren, lokale overheden, bedrijven en (sport)organisaties die een bijdrage willen leveren aan de verduurzaming van sportevenementen. Er is nog ruimte voor partijen om aan te sluiten. Daarvoor kun je je hier aanmelden.