x

Tweede lichting Duurzaamheidsmanager in de Sport opleiding van start!

Opleiding

De opleiding is een initiatief van More2Win waarbij vele partners van kennisinstellingen en sportorganisaties een inhoudelijke bijdrage leveren. De opleiding kent 3 modules, duurt 4 maanden en is gericht op medewerkers van sportorganisaties.

More2Win is zich jaren geleden gaan richten op het thema duurzaamheid en sport. De urgentie door klimaatverandering behoeft geen nadruk. Wel is duidelijk dat de sportsector nog maar langzaam in beweging komt op dit thema. Net als dat topsport een krachtig podium is om sociaal maatschappelijke thema’s te adresseren geldt datzelfde ook voor het thema duurzaamheid. Maar waar de rol van MVO-manager binnen sportorganisaties al bekend en belegd is, bestaat de rol duurzaamheidsmanager nog niet of nauwelijks. Daar komt de komende jaren zeker verandering in, want of het nu vanuit wet- en regelgeving, vanuit commercieel perspectief of vanwege imago is, de duurzaamheidsmanager in de sport is in opkomst.

More2Win heeft het initiatief genomen om de opleiding te ontwikkelen bij het zien dat ontwikkelmogelijkheden voor professionals in de sport op duurzaamheid ontbreken. Er zijn kostbare executive leadership courses, of algemene sustainability cursussen, maar een opleiding in de context van sport & duurzaamheid ontbreekt. Onze missie met de opleiding is om vóór eind 2025 minimaal 50 duurzaamheidsmanagers voor de sport opgeleid te hebben.

We herkennen daarin drie behoeftes;

  • kennis over inhoudelijke duurzaamheidsthema's, relevant voor sport

  • voorbeelden hoe het podium van sport ook ingezet kan worden voor duurzame gedragsverandering

  • kansen om duurzaamheid in partnerships te ontwikkelen

In de opleiding komen deze thema’s ruim aan bod en wordt er daarnaast stilgestaan bij de invulling van de rol van de duurzaamheidsmanager. Met onderwerpen als verandermanagement, communicatie en leiderschap is de opleiding zowel inhoudelijk als op persoonlijke ontwikkeling opgebouwd.

Kennis uit de praktijk, gericht op toepassing

Door de vele voorbeelden uit de praktijk en ook de cases waaraan gewerkt wordt uit de eigen praktijk is de opleiding specifiek gericht op toepassing in de sportsector. Daarin vervullen de site-visits aan bijvoorbeeld het ABN AMRO Open tennistoernooi en FC Twente een belangrijke rol. En met 10+ gastsprekers uit de praktijk krijgen deelnemers de voorbeelden uit de sport aangereikt.

Eerste lichting in 2023 actief in de sportmarkt.

In mei 2023 werd de opleiding gelanceerd. De eerste lichting, met 13 deelnemers vanuit oa organisaties als TIG, RKC Waalwijk, Team TOC en Alternatieve Elfstedentocht Weissensee brengen nu hun kennis in de praktijk.