x

Sebastiaan de Cocq versterkt het More2Win team

20 maart 2021

Sebastiaan de Cocq is ons team komen versterken als sport impact maker. Sebas rondde in 2017 de onderzoeksmaster bestuurs- en organisatiewetenschap af aan de Universiteit Utrecht. Hierna verhuisde hij naar Brussel om aan de Vrije Universiteit Brussel aan de slag te gaan op het kennisgebied maatschappelijke waarde van sport. Met zijn brede en analytische blik op de rol van sport in maatschappelijke vraagstukken durft Sebas kritisch te zijn en daarmee buiten bestaande kaders te denken. Hierdoor kan hij een bijdrage leveren aan het bewaken van de impactlogica van de programma’s van More2Win.

Dit is een welkome aanvulling, want vaak hebben initiatieven die sport als middel gebruiken moeite om te begrijpen of, hoe en waarom zij een maatschappelijke verschil maken. Wij maken ons hard voor het aantoonbaar maken van impact. Om organisaties en programma’s beter te helpen sturen op impact, is kennis nodig van veranderlogica en van het meten en monitoren van impact. Het meten stelt ons in staat om tijdens lopende programma’s beter te begrijpen of, hoe en waarom een programma wel (of niet) werkt. Hierdoor kan tijdig bijgestuurd worden in functie van vooraf vastgestelde impactdoelstellingen. Door te meten en te monitoren kan dus strategisch en proactief gestuurd worden op het maken van maatschappelijke impact.

Course impactstrategie van Avance-Impact

Course impactmanagement en -strategie

Recent heeft het gehele More2Win team deelgenomen aan een leerzame course impactmangement, verzorgd door Avance-Impact. Hiermee blijven we ontwikkelen en heeft ons team een nog sterkere kennisbasis. Deze kennis is de voedingsbodem voor het strategisch (door)ontwikkelen van onze impact programma’s. Hierdoor zal impactmanagement binnen More2Win een nóg meer centrale rol gaan spelen en integraal verankerd worden in het DNA van de organisatie.