x

Uitrol programma tegen eenzaamheid ‘Nieuwe vriendschappen’ naar meerdere steden

12 oktober 2021

Met de positieve resultaten van de jeu de boules wijktoernooien in juni en juli hebben we de stappen gezet richting het opschalen van het programma ‘Nieuwe vriendschappen’ naar de rest van Brabant. In aanloop naar de Europese Kampioenschappen Pétanque in juli 2022 de Parade in ’s-Hertogenbosch gaan in 2022 veel meer Brabantse steden aan de slag met het programma ‘Nieuwe Vriendschappen’ om door het organiseren van jeu de boules wijktoernooien eenzaamheid terug te dringen en sociale cohesie in de wijken te versterken.

Eerder al schreven we over de kickstart van het programma tegen eenzaamheid door de samenwerking met het BrabantSport Fonds.

Er hebben uiteindelijk 108 personen meegedaan met de Bossche Boules wijktoernooien, verdeeld over vier verschillende locaties. Deelnemers zijn daar op vier avonden gekoppeld aan verschillende teammaatjes uit hun wijk. Op 14 juli (‘le quatorze Julliet’) vond op de Bossche Parade de finale plaats tussen de winnaars van de Bossche wijktoernooien. De eer van de allereerste winnaar van de Bossche Boules viel te beurt aan Corrie van Mil - de Looijer, namens De Schutskamp!

De eerste resultaten

De impactrapportage laat zeer positieve cijfers zien! Zo overweegt 80% na het programma om lid te worden van een vereniging, geeft bijna 57% aan zich minder eenzaam te hebben gevoeld door de wijktoernooien waarbij deelnemers gemiddeld 16 nieuwe contacten op hebben gedaan. Tevens geven deelnemers aan meer zelfvertrouwen te hebben in eigen sociale vaardigheden om (nieuwe) sociale contacten aan te gaan. Alle (overige) resultaten van de pilot staan onder het artikel weergegeven.

In aanloop van het EK Pétanque in 2022 heeft iedere gemeente de mogelijkheid om aan te haken bij dit maatschappelijke initiatief. Een bewezen effectieve interventie om via de laagdrempelige sport jeu de boules nieuwe sociale contacten op te doen.

Lokale partners

Er zijn diverse partners betrokken bij het programma. Zo is Bossche Boules het eerste project dat het BrabantSport Fonds mede mogelijk heeft gemaakt. Verder is dit project tot stand gekomen dankzij de gemeente ‘s-Hertogenbosch, sportevenementenbureau Team TOC, de Nederlandse Jeu des Boules Bond en lokale Bossche verenigingen als Pétanque Union Bois le Duc. Ook van belang is de betrokkenheid van lokale partners die al actief zijn in wijken met het thema eenzaamheid, zoals in dit geval Stichting Met je Hart.

Impactrapportage Bossche Boules 2021