x

Primeur met Race to Zero voor Alternatieve Elfstedentocht Weissensee

UN Sports for Climate Action Framework

Als eerste Nederlandse sportorganisatie heeft de Alternatieve Elfstedentocht zich aangesloten bij het UN Sports for Climate Action Framework. More2Win begeleidt de organisatie daarbij de komende jaren.

Ondersteuning door More2Win

In het proces om zich als eerste Nederlandse sportorganisatie aan te sluiten bij het framework, begeleidt More2Win de organisatie met de nodige expertise. De komende jaren zal de samenwerking geïntensiveerd worden en bestaan uit 3 peilers;

  1. inzicht: jaarlijkse footprintmeting

  2. actie: reductieplannen om de eigen footprint terug te brengen

  3. inspiratie: stakeholders, sporters en fans worden meegenomen in de klimaatactie waardoor de circle of impact groter wordt dan alleen de eigen organisatie.

De Nederlandse sport heeft nog een wereld te winnen als het gaat om duurzaamheid. Inmiddels wordt het gesprek hierover wel volop gevoerd, echter blijft echte actie en ambitie nog uit. Opvallend is dat er nog geen enkele Nederlandse sportorganisatie het inmiddels 4 jaar geleden gelanceerde UN Sports for Climate Action Framework de ambitie heeft ondertekend. Tot nu; Stichting Alternatieve Elfstedentocht Weissensee committeert zich aan de ambitieuze targets: 50% Co2 reductie in 2030 en 100% 2040, met 2019 als baseline. Co2 reductie is overigens niet de enige ambitie die je als signatory van het UN framework aangaat. Vijf leidende principes;

  • Principe 1: Onderneem systematische inspanningen om een ​​grotere verantwoordelijkheid voor het milieu te bevorderen;

  • Principe 2: Verminder de algehele klimaatimpact;

  • Principe 3: Inzet voor kennisdeling op klimaatactie;

  • Principe 4: Bevorder duurzame en verantwoorde consumptie;

  • Principe 5: Communiceer en spreek je uit voor klimaatactie.

Over het framework

In 2018 lanceerde UN Climate Change het Sports for Climate Action framework en nodigde sportorganisaties en hun stakeholders uit om hun ambitie vast te leggen en als signatory onderdeel uit te maken van een grote groep internationale sportorganisaties die als klimaatleiders de sportwereld in beweging wilden brengen. Onder andere IOC, FIFA, Liverpool FC, World Rugby en ruim 270 andere sportorganisaties hebben zich reeds aangesloten.

Dit initiatief is gericht op het ondersteunen en begeleiden van sportactoren bij het bereiken van wereldwijde klimaatveranderingsdoelen. Sportorganisaties kunnen klimaatleiderschap tonen door samen deel te nemen aan de reis naar klimaatneutraliteit. Ze kunnen dit bereiken door verantwoordelijkheid te nemen voor hun klimaatvoetafdruk, wat op zijn beurt klimaatactie buiten de sportsector zal stimuleren, en daardoor de wereldwijde ambitie zal helpen opvoeren in het licht van de dreiging van klimaatverandering.