x

Uniek Sporten Runs met Nationale-Nederlanden

31 mei 2021

Het maakt niet uit wie je bent of welke afstand je loopt, bewegen is goed voor je fysieke en mentale gezondheid. Nationale-Nederlanden omarmt al jaren de hardloopsport. Onder het motto ‘supporter van alle hardlopers’ zijn ze hoofdsponsor van een aantal van de grootste hardloopevenementen en van het NN Running Team. Onze gedeelde overtuiging is dat sport- en bewegen voor iedereen toegankelijk moet zijn. Ook voor hen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Mensen met uiteenlopende beperkingen bewegen echter door diverse omstandigheden nog altijd significant minder dan mensen zonder beperking. Nationale-Nederlanden heeft onze uitdaging opgepakt om samen met ons dit probleem aan te pakken en daarmee de uitspraak ‘supporter van alle hardlopers’ extra kracht bij te zetten.

De impact van de programma's reikt veel verder dan de finishlijn

De sportdeelname van mensen met een beperking blijft dus ver achter op de sportdeelname van mensen zonder beperking. Een voorbeeld: slechts één op de vijf mensen (23%) met een chronische aandoening of een fysieke beperking sport wekelijks. Voor mensen zonder een chronische aandoening of fysieke beperking is dat 59 procent. COVID-19 heeft dit verschil alleen maar verder doen toenemen, vanwege de verhoogde kwetsbaarheid van mensen met een beperking. Sportdeelname cijfers, motieven en belemmeringen zijn onder verschillende doelgroepen van mensen met een beperking verschillend. Om iedereen succesvol te bereiken zijn dan ook diverse aanpakken nodig.

Van (hard)loopinterventies tot Uniek Sporten Runs

Nationale-Nederlanden is hoofdsponsor van verschillende hardloopevenementen. Van de NN Marathon Rotterdam, de NN CPC Loop Den Haag en de NN Zevenheuvelenloop tot de NN Egmond Halve Marathon. Daarnaast zijn ze al jaren partner van het Fonds Gehandicaptensport en Stichting Running Blind.

Samen gaan we de komende jaren aan de slag om íedereen de mogelijkheid te geven deel te nemen aan één of meer van deze evenementen. Of je nu een chronische, verstandelijke, lichamelijke of visuele beperking hebt. Iedereen is welkom en kan op zijn of haar eigen manier in beweging komen! De doelstelling van deze programma’s reikt verder dan de finishlijn; deelnemers worden gestimuleerd om ver na het evenement meer te bewegen en aansluiting te vinden bij een sportvereniging.

Via een uitgebreid trainingsprogramma (wandelend, rollend, hardlopend of anders) werken deelnemers toe naar de grote dag; het NN-evenement. Het eerste programma richt zich op de NN Marathon Rotterdam op 23 en 24 oktober van dit jaar. Direct daarna volgt in november de NN Zevenheuvelenloop. Begin volgend jaar breidt het programma zich uit naar de NN Egmond Halve Marathon en de NN CPC Loop Den Haag.

Deelnemers zijn daarbij onderdeel van een speciaal op hun beperking afgestemd programma met een eigen aanpak en impactdoel. Bij het ene programma ligt de focus op het matchen van sportbuddy’s, om gezamenlijk laagdrempelig in beweging te komen. Bij andere programma’s gaan we het lokale sportaanbod en de sportvraag van deelnemers dichter bij elkaar brengen. Alles met als doel om de deelnemers structureel meer in beweging te krijgen.

Samenwerken en impact meten

More2Win is verantwoordelijk voor de opzet van deze programma’s, maar zoekt ook veelal de samenwerking met lokale sportservicebureaus en gespecialiseerde organisaties als de Uniek Sporten Loketten en Stichting Running Blind. Om de impact aantoonbaar en inzichtelijk te maken wordt een meetplan opgesteld en wordt ieder programma uitgebreid doorgemeten.