x

More2Win voor de Provincie Gelderland aan de slag met duurzaamheid en voeding

12 november 2020

In opdracht van de Provincie Gelderland start More2Win om de komende 2 jaar sportevenementen in de Provincie Gelderland te ondersteunen op het gebied van duurzaamheid en voeding. De focus ligt hierbij op het verlagen van de ecologische footprint van evenementen én tegelijkertijd het aanzetten tot duurzamer gedrag bij o.a. bezoekers, deelnemers en leveranciers. De blikvangers vormen het WK BMX (2021) en het WK Volleybal Vrouwen (2022), maar ook de jaarlijks terugkerende sportevenementen waar de provincie partner van is vormen onderdeel van deze opdracht.

Gelderland ontwikkelt zich de afgelopen jaren tot één van de belangrijkste sportprovincies van Nederland. Jaarlijks worden er meerdere grote nationale en internationale sportevenementen georganiseerd, met scherp oog voor de sportieve, economische én maatschappelijke impact. Vanuit de ambitieuze klimaatdoelstelling van de provincie (energieneutraal in 2050) wil Gelderland meer zicht krijgen op de ecologische footprint van sportevenementen, die waar mogelijk terugdringen en ze inzetten om te communiceren over haar duurzaamheidsambities.

WK volleybal vrouwen 2022

"Blikvangers vormen het WK BMX 2021 en WK Volleybal Vrouwen 2022

Sport en Voeding

Binnen deze opdracht is er aandacht voor het thema Voeding en sportevenementen. Aandacht voor gezonde voeding groeit: overgewicht behoort tot de belangrijkste volksgezondheidsproblemen van dit moment. Als de huidige trends doorzetten, kampt over 22 jaar 62% van de volwassen Nederlanders met overgewicht.

Daar komt bij dat de productie van voedsel een belangrijk onderdeel is van de duurzaamheidstransitie waar we momenteel in zitten. 20 tot 35% van de wereldwijde milieubelasting en de uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door de productie en consumptie van voedingsmiddelen. Bijvoorbeeld door gebruik van land, waterverbruik, verzuring, vermesting en bodemuitputting.

Sportevenementen kunnen een zeer belangrijke rol spelen bij de bewustwording hoe wij met voedsel omgaan.

Impactmodel voor sportevenementen

Samen met partner Copper8 wordt een impactmodel ontwikkeld dat organisatoren van (sport)evenementen in Gelderland zelf kunnen inzetten om hun footprint in kaart te brengen. More2Win ondersteunt organisatoren met het maken van zo’n reductieplan en de doorvertaling naar de praktijk bij de organisatie van het evenement.

Het impactmodel en de interventies zullen zowel gebruikt worden bij de jaarlijks terugkerende evenementen, als ook bij de grootste Gelderse sportevenementen van de komende jaren: het WK BMX 2021 en het WK Volleybal Vrouwen 2022. Deze twee toonaangevende topsportevenementen in Gelderland moeten nationaal én internationaal gaan dienen als voorbeeld van toekomstbestendige evenementen.