x

Iedereen een winnaar bij EK Petanque programma ‘’Nieuwe vriendschappen’’

4 oktober 2022

Het EK Petanque 2022 in ’s-Hertogenbosch, stond in het teken van het terugdringen van eenzaamheid en nieuwe vriendschappen opbouwen. In mei en juni, de aanloop naar het EK, vonden er wijktoernooien plaats in de zes grootste steden van Noord-Brabant. De deelnemers met het beste resultaat mochten deelnemen aan de ultieme finaledag in ‘s-Hertogenbosch. Tijdens de finale werden menig deelnemers aangemoedigd door hun (nieuwe) vrienden en oud-deelnemers, waardoor het doel zichtbaar gehaald was.

In de zomer van 2021 draaide More2Win samen met Team TOC in ’s-Hertogenbosch pilots van dit project, waarvan de resultaten positief waren. Dit resulteerde in de uitrol van het programma "Nieuwe Vriendschappen" in vijf andere Brabantse steden. In ‘s-Hertogenbosch, Tilburg, Breda, Roosendaal, Helmond en Eindhoven werden tussen de 4 en 8 wijktoernooien georganiseerd waarbij er op verschillende dagen mixtoernooien werden gehouden.

Tijdens de wijktoernooien draaide het vooral om plezier en het ontmoeten van nieuwe mensen. Een leuke bijkomstigheid waren de te winnen titels: ‘’Lokale en regionale Brabantse Bouler 2022’’. De 3 deelnemers die in hun stad het beste resultaat behaalden, mochten deelnemen aan de regionale finaledag in ’s-Hertogenbosch. Daarbij kon er gerekend worden op steun vanuit de overige deelnemers uit de wijktoernooien, een aantal waren zelfs in grote getallen aanwezig om hun nieuwe vrienden aan te moedigen. Na de finale tussen Tilburg en ’s-Hertogenbosch werd de Bosschenaren uiteindelijk als winnaar bekroond.

Resultaten

In totaal schreven 241 deelnemers zich vooraf in voor de wijktoernooien, maar het was ook mogelijk om je ter plekke in te schrijven en mee te doen. Zo kwam tijdens één van de wijktoernooien een man tijdens zijn pauze een kijkje nemen bij de jeu de boules banen. Toen hem werd gevraagd of hij interesse had om mee te doen heeft hij zelfs zo lang meegespeeld dat zijn baas hem belde met de vraag of hij al bij zijn volgende klant was. Hij is de week erop weer langsgekomen en heeft weer meegespeeld.

Ongeveer de helft van de deelnemers die zich vóór de wijktoernooien eenzaam hebben gevoeld, voelden zich door de Brabantse Boules minder eenzaam. Ongeveer 40% van de deelnemers gaf aan dat dat zij door de wijktoernooien daadwerkelijk nieuwe vriendschappen hebben gemaakt. Zo liet Thea aan Omroep Brabant weten dat zij een groep petanque vrienden heeft overgehouden aan het toernooi, waarmee zij nog steeds elke week samenkomt om te boulen.

Daarnaast is gemonitord hoeveel stappen er werden gezet tijdens de wijktoernooien. In totaal waren dit 1.220.443 stappen wat neerkomt op ongeveer 8.000 stappen per persoon. Ten slotte heeft bijna de helft van de deelnemers aangegeven lid te willen worden van een vereniging.

Voor een uitgebreid overzicht van de resultaten, download de impactrapportage.

Verdere uitrol

Het project heeft een positief effect op het terugdringen van eenzaamheid, vooral onder ouderen. Het programma "Nieuwe Vriendschappen" is in beeld bij geïnteresseerde organisaties die dit project mogelijk uit willen voeren in andere steden. Zo startte op 1 september het "Noordkop Boulestoernooi" op drie locaties in de gemeenten Den Helder, Schagen en Hollands Kroon.

Tijdens de Week tegen Eenzaamheid in oktober 2022 zijn we gestart om ons programma "Nieuwe Vriendschappen" voor 2023 en 2024 op de kaart te zetten bij gemeentes. Dit keer niet alleen in Noord-Brabant, maar in heel Nederland met de naam “Boules in je Buurt”.

Jeu de Boules is een perfect middel om inwoners van een gemeente bij elkaar te brengen. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Rik Jansen, rik@more2win.com / 06-51121736.