x

Een nieuwe minor voor Hogeschool Windesheim - CALO

22 februari 2023

Sportevenementen worden steeds vaker gezien als potentieel middel om bepaalde maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Samen met ThincAhead en de Hogeschool Windesheim (opleiding CALO/Sportkunde) ontwikkelden we een nieuwe minor voor HBO-studenten die geïnteresseerd zijn in de werelden van sporteventmanagement, maatschappelijke impact en duurzaamheid. Via deze weg dragen we bij dat de sportprofessional van de toekomst de arbeidsmarkt met de juiste kennis betreedt.

Het (financieel) steunen van sportevenementen door bijvoorbeeld overheden ten behoeve van maatschappelijke doelen is een belangrijke legitimering van het nationale, provinciale en lokale evenementenbeleid. Daarnaast worden striktere voorwaarden verbonden aan het verstrekken van subsidies door overheden aan topsportevenementen. Zo wordt er steeds vaker geëist dat sportevenementen duurzamer worden georganiseerd en dat zij ook aantoonbare maatschappelijke impact maken. Het krachtige aan grote topsportevenementen is dat zij een enorm podium en bereik hebben, waardoor het een sterk middel is om deze diverse maatschappelijke vraagstukken daadwerkelijk aan te pakken. Met andere woorden: sportevenementen met maatschappelijke- en duurzame impact zijn niet meer weg te denken, nu en in de toekomst!

Maatschappelijke waarde: sociaal en duurzaam eventmanagement

Dit brengt een aantal vragen met zich mee. Want hoe creëer je met jouw sportevenement nu eigenlijk maatschappelijke meerwaarde? Hoe kan je jouw maatschappelijke impact aantonen? Wat is de link tussen sportevenementen en duurzaamheid? Welke voordelen leveren duurzamere keuzes ons op? Hoe kan je jouw sportevenement met deze strategische keuzes zo goed mogelijk organiseren? Samen met partners ThincAhead en de Hogeschool Windesheim (opleiding CALO/Sportkunde) hebben we een minor ontwikkeld waarin deze vragen en thema’s centraal staan. Zo leiden we studenten op die klaar zijn voor het sporteventmanagement van de toekomst: met sociale en duurzame impact! Tijdens deze minor geven we ze zowel theorie als praktijkervaring mee over hoe je sportevenementen met duurzame en sociale impact organiseert en uitvoert.