x

Boules in je Buurt verbindt wijkbewoners!

13 mei 2024

De Europese Kampioenschappen Petanque werden in 2022 gehouden in ’s-Hertogenbosch. Dit evenement bood geweldige kansen om maatschappelijke impact te maken. Jeu de boules is bij uitstek een sport waarbij je makkelijk nieuwe mensen ontmoet. Het is niet moeilijk om te spelen en je kunt het vrijwel in iedere buurt spelen. Jeu de boules leent zich hierdoor bij uitstek voor het terugdringen van eenzaamheid en het vergroten van de sociale cohesie in diverse wijken. Hier is dan ook een bewezen en laagdrempelige petanque interventie met eigen platform uit voort gekomen: Boules in je Buurt.

Eén van de gemeenten waar Boules in je Buurt ook in 2024 nog draait is ’s-Hertogenbosch. In juni komen de activiteiten van Boules in je Buurt naar de Bossche wijken Boschveld, Muntel/Vliert, Hintham en Deuteren/West. De laagdrempelige activiteiten biedt inwoners van alle leeftijden en achtergronden de kans om samen te zijn, in beweging te komen en nieuwe mensen te leren kennen. Jeu de boules staat centraal als het verbindende element, waarbij het draait om ontmoetingen en het maken van nieuwe vriendschappen.

Win-win-win situatie

Met Boules in je Buurt streven we naar een positief resultaat voor iedereen. Het doel is om mensen meer te betrekken bij hun buurt, het gebruik van gemeentelijke boules-banen te bevorderen en het enthousiasme voor petanque te vergroten. Dankzij de toewijding van vrijwilligers wordt vier weken lang op vier verschillende locaties jeu de boules gespeeld, waarbij sommigen van hen uit 's-Hertogenbosch komen, rechtstreeks van de vereniging Pétanque Union Bois Le Duc. Hiermee hopen ze niet alleen op meer nieuwe gezichten bij de club, maar bovenal de gezelligheid en verbondenheid van de sport te verspreiden.

De activiteiten van Boules in je Buurt sluiten in iedere gemeente af met een Boulesdag. Op zondag 30 juni vindt in ‘s-Hertogenbosch deze feestelijke dag plaats, georganiseerd bij de vereniging Pétanque Union Bois Le Duc. Op deze middag is nogmaals iedereen welkom; alle deelnemers, maar ook vrienden, familie, buurtbewoners en voorbijgangers. Hier staat wederom gezelligheid, spel en ontmoeting centraal.

Boulesinjebuurt.nl

Deelnemende gemeenten van Boules in je Buurt maken gebruik van het nieuw ontwikkelde platformwww.boulesinjebuurt.nl. Het platform bevat voor gemeenten alle benodigde informatie en documenten voor de organisatie van het programma. Iedere gemeente krijgt daarbij een eigen in te vullen pagina met informatie en inschrijfpagina voor deelnemers. Met behulp van dit platform is het nog eenvoudiger deze interventie in eigen gemeente te organiseren.


Voor 2025 hebben gemeenten opnieuw de mogelijkheid om dit programma te omarmen en eenzaamheid in de eigen wijken via de sport petanque te verzachten. Ben je nieuwsgierig wat het programma precies inhoudt of wil je deelnemen als gemeente? Dat kan! Neem dan contact op met Rik Jansen, rik@more2win.com.