x

Alternatieve Elfstedentocht Weissensee 2023 - Race To Zero

31 januari 2023

Als eerste Nederlandse sportorganisatie heeft de Alternatieve Elfstedentocht Weissensee (AEW) zich aangesloten bij het UN Sports for Climate Action Framework. Hiermee committeert de organisatie zich aan ambitieuze targets: 50% CO2 reductie in 2030 en 100% 2040. More2Win omarmt de ambitie van de Alternatieve Elfstedentocht Weissensee en helpt graag bij invulling geven aan de doelen uit het framework om het evenement te verduurzamen.

De afgelopen maanden is More2Win samen met de organisatie van de AEW druk bezig geweest met de voorbereiding en uitvoering van de 0-meting. De eerste stap die genomen moet worden om te voldoen aan het UN Framework is het uitvoeren van een CO2-voetafdrukmeting van het evenement. Samen met de organisatie hebben we dit tijdens het evenement aan de Weissensee voorbereid en deels uitgevoerd. Onder andere door het voeren van gesprekken met alle betrokken stakeholders, zoals de gemeente, de cateraar, schaatsploegen maar vooral ook deelnemers. Naast dat we deels de 0-meting hebben uitgevoerd, hebben we daarmee ook inzicht gekregen in de verschillende onderdelen van de AEW en wat er ook al gebeurt. Zoals; Welke partijen zijn erbij betrokken en waar zit welke invloed, wat gebeurt er al op het gebied van duurzaamheid, wat zijn de mogelijke maatregelen voor korte- en lange termijn? Gaaf om te zien dat veel mensen al over het onderwerp nadenken, er zelfs een hele schaatsploeg al met de trein komt, en vooral ook de gemeente het onderwerp hoog op de agenda heeft staan. De urgentie wordt ook degelijk gevoeld door iedereen, met name omdat het evenement zelf natuurlijk onder druk komt te staan door klimaatverandering. Zo kon er deze editie tijdens de eerste week van het evenement nog niet geschaatst worden door te veel sneeuwval en te hoge temperaturen overdag.

Om te kunnen voldoen aan de ambities van het UN Framework moet uiteindelijk worden toegewerkt naar het "Net-Zero" in 2040, te beginnen met het inzetten van de reductiemaatregelen. Op basis van de 0-meting en de kennis en ervaring die we hebben opgedaan tijdens het evenement helpen we de AEW met het opstellen van een reductieplan. In het reductieplan kijken we voornamelijk hoe we reductiemaatregelen kunnen inzetten richting de volgende editie van het evenement (2024) met hier en daar al een aantal maatregelen die pas op langere termijn haalbaar zijn. Om volledig naar net-zero te gaan moeten er nog veel stappen worden gezet. Maar wij zijn blij met de ambities van de organisatie!