x

Refugee Team

Het grootste programma dat More2Win de laatste jaren heeft opgezet is het Refugee Team. In Nederland worden er jaarlijks zo’n 600 sportevenementen georganiseerd met allemaal het zelfde probleem: het vinden van voldoende gemotiveerde vrijwilligers. Tegelijkertijd worstelen veel Nederlandse gemeenten met het activeren en naar werk begeleiden van de grotere stroom vluchtelingen die sinds 2015 naar ons land komt. 90% van hen zit na 3 jaar in Nederland nog werkloos thuis.

Het Refugee Team brengt deze uitdagingen samen. Met een team van vluchtelingen gaan we door het jaar heen bij verschillende evenementen als vrijwilliger aan het werk. We doen hierbij van alles, zoals kaartverkoop, catering en het opbouwen van een parcours. Hierbij snijdt het mes aan twee kanten: we helpen het evenement uit de brand én onze teamleden leren nuttige vaardigheden, komen contact met nieuwe mensen en kunnen de Nederlandse taal oefenen.

Inmiddels werkt het Refugee Team bij jaarlijks ca. 40 evenementen met ruim 150 deelnemers en werken we samen met meer dan 45 werkgevers.

Als tegenprestatie voor onze werkzaamheden, brengen evenement-organisatoren ons in contact met hun bedrijvennetwerk. Dit zijn bijvoorbeeld sponsoren, leveranciers of bedrijven in een businessrun. Met een goede referentie van het evenement op zak helpen we onze teamleden binnen dit netwerk met het vinden van een baan, stage of een opleidingsplek. Met succes: 70% van onze teamleden stroomt binnen een jaar uit naar een vervolgstap. Bovendien is 95% van hen na 10 maanden nog aan het werk.

Inburgering 2021

In 2018 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de basis gelegd voor het nieuwe inburgeringsstelsel. Daardoor krijgen gemeenten in 2021 de regie over de inburgering. Nieuwkomers worden hierdoor vanaf het eerste moment goed begeleid. Zo kunnen zij zo snel mogelijk meedoen in de samenleving, het liefst via betaald werk.

De werkwijze van het Refugee Team sluit naadloos aan bij deze ontwikkelingen. Wij zijn ervan overtuigd dat statushouders sneller en beter integreren als ze vanaf dag één actief zijn in Nederland. Bij de gemeente Tilburg worden we actief betrokken bij de vormgeving van dit nieuwe beleid en de rol die het Refugee Team hierin kan spelen.

Veranderopgave inburgering

In de nieuwe inburgeringswet wordt ingezet op duale trajecten: inburgeraars dienen naast hun taalles structureel actief te zijn vanaf dag één, via bijvoorbeeld een stage of vrijwilligerswerk. Daarnaast is het doel om meer maatwerk te bieden, waarbij een statushouder kiest voor een inburgeringsroute die goed aansluit bij zijn capaciteiten, potentieel en arbeidskansen. Hiervoor moet een brede intake en een Plan Inburgering en Participatie (PIP) de leidraad bieden voor de meest passende route voor iedere statushouder.

Het programma

Voor een passend plan is een goed beeld van deelnemers essentieel. Niet een statische intake, maar door samen actief aan de slag te gaan vormen we een helder beeld van hun kwaliteiten, eigenschappen en hun competentieniveau. Tegelijkertijd is het van belang dat deelnemers zelf een helder beeld vormen van hun perspectief in Nederland en weten welke rechten, plichten en verantwoordelijkheden zij hebben. Hierdoor kunnen deelnemers namelijk zelf het initiatief nemen in hun inburgeringstraject en de route kiezen die het best past bij hun kansen en mogelijkheden.

We werken aan taal en competenties in actieve workshops en verkennen de arbeidsmarkt met bedrijfsbezoeken, vrijwilligerswerk en stages. Daarnaast bouwen deelnemers onder goede begeleiding aan een eigen plan voor de eerste jaren in Nederland en maken we een start met het opbouwen van een netwerk in Nederland.

In 2020 doorlopen 60 deelnemers uit de regio Hart van Brabant het programma (Tilburg, Oisterwijk, Alphen-Chaam, Baarle-Nasseu, Gilze en Rijen, Hilvarenbeek, Goirle, Waalwijk, Dongen, Loon op Zand en Heusden).