Refugee Team Tilburg

november 2016

Dankzij Refugee Team Tilburg (RTT) staan vluchtelingen in Tilburg niet langer langs de zijlijn. Letterlijk. Door lid te worden van RTT kunnen statushouders in Tilburg sneller en beter integreren in de stad, omdat de kans op het vinden van een baan of opleiding sterk wordt vergroot. Met sport als krachtig middel.

Sport als middel, betere integratie als doel

In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft More2Win een programma ontwikkeld om de sociale impact van sportevenementen in de regio te vergroten. Aankomend weekend start de eerste pilot tijdens de Loket.nl Warandeloop: de kick-off van Refugee Team Tilburg.

Refugee Team Tilburg is meer dan een sportteam. De 25 teamleden, allen vluchtelingen met een toegekende status in de gemeente Tilburg, werken mee in de op- en afbouw van de Warandeloop. Daarnaast vervullen zij tijdens het 3-daagse sportevenement verschillende vrijwilligersfuncties, variërend van ondersteuning in logistiek, catering en beveiliging. Hierdoor doen zij werkervaring op en leren ze nuttige vaardigheden die hen kunnen helpen bij het vinden van een toekomstige baan. Daarbij loopt het voltallige team op vrijdagavond mee met de Warande By Night, om op een bijzondere manier in contact te komen met mede Tilburgers.

De wijze waarop rondom de Warandeloop vluchtelingen worden betrokken bij een sportevenement is uniek.

Betere integratie via werk

Naast het leren van nieuwe vaardigheden en het in contact komen met mede Tilburgers, zal het programma van Refugee Team Tilburg na afloop van het evenement een passend vervolg krijgen. Sponsoren van het evenement en overige bedrijven uit de regio worden actief betrokken bij het team, waarbij de teamleden hun geleerde vaardigheden verder kunnen inzetten tijdens meeloopstages en/of werkervaringsplekken. Dit alles met als doel om het hoge werkeloosheidscijfer onder statushouders (90%) binnen drie jaar terug te dringen.

Alle leden van Refugee Team Tilburg geven aan dat het vinden van een baan/stage hun allereerste prioriteit heeft. Zo worden zij onderdeel van de maatschappij, leren ze de taal in praktijk en groeit hun eigenwaarde.

Gerichte start, grote Europese ambitie

Met een succesvolle start tijdens de Warandeloop Tilburg in 2016 kunnen andere gemeenten en organisaties van sportevenementen geïnspireerd worden tot eenzelfde aanpak. In samenwerking met de Provincie Noord-Brabant, More2Win en de gemeente Tilburg is de ambitie uitgesproken om het traject met Refugee Team Tilburg de komende drie jaar uit te rollen tot en met het EK Cross 2018. De verbreding zit hem in de eerste fase in de inzet van het team bij meerdere evenementen in Tilburg. Daarnaast zal het concept ook uitgerold worden onder de deelnemende steden in de Brabant stad (B5) coalitie. In 2018 – wanneer Tilburg zowel de Warandeloop 2018 als het EK Cross 2018 zal organiseren – dient het programma als krachtige voorbeeld om te laten zien hoe een sportevenement ingezet kan worden op de thematiek rondom vluchtelingenthematiek.

Dit thema zal de komende jaren in heel Europa relevant zijn. Daarom kijkt de European Athletics Association met grote belangstelling mee naar de ontwikkelingen in Tilburg. Onze doelstelling is om met dit programma in 2018 meerdere landen te betrekken en nationale Atletiek bonden uit te dagen om ook uit hun land een ‘Refugee Team’ af te vaardigen tijdens het EK Cross 2018 in Tilburg. Op deze manier heeft het EK Cross in 2018 de potentie om internationaal inspirerend te zijn met de manier waarop het evenement een bijdrage levert aan de integratie van vluchtelingen.