Meer te winnen rondom sportevenementen in Brabant

februari 2017

Een aansprekend sportevenementen kan een positieve invloed hebben op de regio waar dit wordt georganiseerd. Naast een economische spin-off, doordat bijvoorbeeld bezoekers geld uitgeven in de lokale horeca, kan een evenement ook zorgen voor een sterkere sociale cohesie en een gevoel van trots. Minstens zo belangrijk is daarnaast een zichtbare maatschappelijke spin-off van een sportevenement. Dat een evenement er bijvoorbeeld zorgt dat er meer kinderen gaan sporten.

Deze maatschappelijke spin-off blijkt vaak lastig te organiseren. De effecten van side-events die hiervoor worden ingezet zijn vaak beperkt en tijdelijk. More2Win zet creatieve concepten op, die op een andere manier dan de klassieke side-events ervoor zorgt dat een sportevenement ook winnaars buiten het stadion oplevert. Hierbij durven we verder te kijken dan een sportevenement inzetten voor het verhogen van sportparticipatie of het promoten van een gezonde levensstijl. Hierom heeft de provincie Noord-Brabant More2Win gevraagd om vanuit onze expertise een blauwdruk op te stellen voor het vergroten van de maatschappelijke spin-off van sportevenementen in Brabant.

Als More2Win zijn we op een missie om de wereld van sportevenementen te veranderen. Dit kunnen wij niet alleen.

“Ik ben erg trots op deze blauwdruk.”, vertelt More2Win oprichter Tim van Dooren. Desgevraagd legt Van Dooren uit dat hij niet bang is dat hij met deze blauwdruk de unieke aanpak van More2Win prijsgeeft. “Ik juich het juist toe dat partijen deze werkwijze gaan hanteren. Als More2Win zijn we op een missie om de wereld van sportevenementen te veranderen, zodat hier meer mensen van kunnen profiteren. Dit kunnen wij niet alleen. Als uiteindelijk ook gemeenten, bonden, sporters en eventorganisatoren gaan inzien dat een structurele sociale spin-off een belangrijke voorwaarde is voor het succesvol organiseren van sportevenementen, kunnen we samen een groot verschil maken.”

Lees de blauwdruk hier